ႏိူးထဂါတ္ေလာ အို...ရခိုင္

 ငါရုိ႕သီြး......ငါရို႕သား ငါရို႕ျပည့္ဖြားရို႕
တရားကိုခင္ ဘုရားျမင္ေအာင္
ကိုယ့္မ်ိဳးကိုခင္ ကိုယ့္ျပည္ျမင္ေအာင္
ငါရို႕တတ္ထား ပညာမ်ားျဖင့္
ႀကီးပြားသသနာ မ်ိဳးဘာသာနန္႔
လက္ဆင့္ကမ္းအမြီ ျပဳလားပါလွ်င္
ငါရို႕ႀကြီလည္း ျမတ္ပါ၏။

ထြန္းလင္းစိုး

Posted by Arakan Research Centre on 20:59. Filed under , ဘုမၼိနက္သန္ျမီတြက္ ရည္စူး ငါရို႕လားရဖို႔လမ္း သတ္မွတ္ခ်က္နန္႔အညီ ကိုယ္က်ိဳးအတၱ ကပ္နီေရ ငါရို႕အက်င့္ဆိုးတိကို အမ်ားအက်ိဳးဖက္ကိုလွည့္ ရင္ဖတ္က ထြက္လာေရသြီး ျခီမဦးထိ စီးက်ေကေလ့ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း မီးပန္းေဖာက္ဖို႔ အႏိူးရမခက္ေအာင္ တတူအိပ္ကတ္ေမ။ (ထြန္းလင္းစိုး)ဆက္သြယ္ခ်င္ေက ။..Arakanresearchcentre@gmail.com..။ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိူင္ပါသည္။

0 comments for ႏိူးထဂါတ္ေလာ အို...ရခိုင္

Leave comment

။....မႀကာခင္ ရခိုင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တင္ျပဖို႔ ရွိပါသည္...။

အလည္လာေရာက္သူမ်ား

အာရကၡျမီ (ဝင္းကိုခိုင္)

2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign